22.09.2016

БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

2016 ж.22 қыркүйек Астана қ.

Баланың туылуы бойынша мемлекеттік қызметтердің толық спектрін енді Қазақстанның перзентханаларында ресімдеуге болады

"Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы жаңа пилоттық жобаны іске қосты, бұл жоба шеңберінде баланың туылуын тіркеуді, балатуу мен оның күтіміне жәрдемақытағайындауды, босану және жүктілікке байланысты табысын жоғалтқан жағдайдағы әлеуметтік төлемдерді ресімдеуді, сондай-ақ баланы балабақша кезегіне қоюды жас аналар перзентханада жүзеге асыра алады. Композитті қызмет көрсету барлық 4 қызметке бір уақытта перзентханада өтініш қабылдауды білдіреді.

"Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың наурыз айында Әділет министрлігі баланың туылуын тіркеу бойынша мемлекеттік қызметтер стандартына азаматтар баланың туылуын тіркеуге өтінішті 3 жұмыс күні ішінде берулері тиіс деген өзгерістер енгізген. Қазақстандықтарға қолайлы болу үшін осы және оған ілеспе қызметтерді композиттік түрде көрсету мүмкіндіктерін қарастырдық. Бұл қазақстандықтардың өмірін жеңілдетіп, уақыттарын үнемдейді" - деді "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Медет Құмарғалиев.

Құмарғалиевтің айтуынша, композит "Баланың туылуын тіркеу, оның ішінде азаматтық ахуал актілері жазбаларына өзгерістер, түзетулер мен толықтырулар енгізу", "Бала туғанда берілетін және бала күтімі бойынша жәрдемақыларды тағайындау", "Әлеуметтік тәуекелдер жағдайларына әлеуметтік төлемдер тағайындау: еңбекке қабілеттілігін жоғалту, асыраушысынан айырылу, жұмысынан айырылу, жүкті болу мен босануға байланысты табысынан айырылу, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айырылу, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу" және "Мектеп жасына дейінгі (7 жасқа дейін) балаларды балалар мектепалды ұйымдарына жіберу үшінкезекке қою" қызметтеріне қатысты болып табылады.

Дайын болған туу туралы куәлікті ата-аналар, құжат тапсырған күнді есептемегенде, 2 жұмыс күні ішінде халыққа қызмет көрсету орталықтарынан алуларына болады, ал жәрдемақыны тағайындау туралы ақпарат клиенттің ұялы телефонына sms-хабарландыру арқылы түседі. Сонымен қатар, қазақстандықтар балабақша кезегін egov.kz электронды үкімет порталынан немесе мемлекеттік корпорацияның фронт-офистеріндегі "Connection Point" өз өзіне қызмет көрсету секторлары арқылы көрулеріне болады.

Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 8 айда 24 миллионнан астам мемлекеттік қызметтер көрсетілген, оның 235 мыңнан астамы туу туралы куәлік беру болып табылады.
ПРЕСС РЕЛИЗ

22 сентября, 2016 г. г. Астана

Оформить весь спектр государственных услуг по рождению ребенка теперь можно в родильных домах Казахстана

Госкорпорация "Правительство для граждан" запустила новый пилотный проект, в рамках которого оформить регистрацию рождения ребенка, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ним, социальных выплат на случайпотери дохода в связи с беременностью и родами, а также поставить ребенка на очередь в детский сад роженицы могут в роддоме. Композитное оказание услуг подразумевает прием заявлений на оказание всех 4-х услуг одновременно в родильном доме.

"Напомню, что в марте этого года министерство юстиции внесло изменения в стандарт госулуги по регистрации рождения ребенка, согласно которым граждане должны подать заявление на регистрацию рождения ребенка в течение 3-х рабочих дней. Для удобства казахстанцев мы рассмотрели возможность оказывать эту и сопутствующие ей услуги в виде композита, когда граждане могут подать заявления сразу на несколько услуг в родильных домах. Этозначительно облегчит жизнь казахстанцам и сэкономит их время", - рассказал заместитель председателя правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" МедетКумаргалиев.

По словам Кумаргалиева, композит коснется таких услуг как "Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния", "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком", "Назначение социальной выплаты на случаи социальных рисков: утраты трудоспособности; потери кормильца; потери работы; потери дохода в связи с беременностью и родами; потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года" и "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации".

Получить готовое свидетельство о рождении родители смогут через 2 рабочих дня, не считая дня приема документов, в здании центра обслуживания населения, а информация касательно назначения пособий поступит клиенту посредством sms-оповещения на мобильный телефон. К слову, очередь в детский сад казахстанцы могут просмотреть на портале электронного правительства egov.kzлибо в секторах самообслуживания "ConnectionPoint" фронт-офисовгоскорпорации.

За 8 месяцев через центры обслуживания населения оказано более 24 миллионов государственных услуг, более 235 тысяч из них –выдача свидетельств о рождении.

Редакцияның мекен-жайы:
Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі, 32
телефон: 8(72534) 6-25-22
факс: 6-34-03, 6-14-63, 6-14-63
e-mail: sirdariya@mail.ru
web-site: 7Syr.sirdariya.kz